HR Business Partner

Als HR Business Partner geloof ik er sterk in dat je als organisatie succesvol bent en blijft als:

- duidelijk is waar de organisatie goed en onderscheidend in is 
              én 

- dit vertaald is in een duidelijke missie en visie
              én

- er ruimte voor is om medewerkers te laten onderzoeken wat zijn/haar kernwaarden en 
  persoonlijke missie is
             én

- er ruimte voor is om gezamenlijk te onderzoeken hoe de missie van de organisatie en de 
  persoonlijke missie van de medewerker op elkaar afgestemd kunnen worden. Hierbij is er 
  sprake van een oprechte wederzijdse inspanning

Als aan bovenstaande punten wordt voldaan, heeft een organisatie medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn en volledig gaan voor de missie en visie van de organisatie. Zie onderstaand schema. Maar er dreigen ook gevaren als niet aan bovenstaande punten wordt voldaan:

Succesvolle organisatie inclusief gevaren

Om bovenstaande visie te bereiken kan ik als volgt een bijdrage leveren: 
  

- Sparren/initiëren/opstellen missie en kernwaarden organisatie


- Adviseren bij de implementatie van de missie en kernwaarden


- Vertalen van de missie en kernwaarden naar HR beleid en instrumenten

- Tijdelijk aansturen van een team om de missie en kernwaarden 'eigen te maken'


- Medewerkers coachen om hun persoonlijke missie vast te stellen en af te stemmen op de 
  missie van de organisatie


- Cultuuronderzoek uitzetten
Bij het opstellen en implementeren van de missie en kernwaarden van de organisatie is het goed om zicht te krijgen op bijbehorende cultuuraspecten en wellicht op disfunctionele patronen die doorbroken moeten worden. Bij een cultuuronderzoek analyseer ik wat de (nieuwe) missie en visie vraagt, welke verandering dit behelst en welk cultuur hierbij past. Dit doe ik niet alleen met het management, maar ook met medewerkers door bijvoorbeeld het organiseren van denkcafé ’s. De (cultuur)verandering wordt hierbij wel in een breder perspectief gezet. Cultuurveranderingen zijn immers niet ‘slechts’ gedragsveranderingen. Hierbij wordt gekeken naar bedrijfsstrategie, structuren en systemen, maar ook naar het expliciteren van gedrag, waarden en identiteit. Zo wordt een verdieping gemaakt naar onderliggende kernwaarden. Ook is het mogelijk dat ik een cultuurscan maak en hierdoor analyseer wat de huidige en gewenste cultuur is. Hierbij word ik geïnspireerd door onderstaand model van Quinn en Cameron. Iedere organisatie heeft een eigen mix van de vier cultuurtypen. 

Na de analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. Ik coach vervolgens het managementteam om de adviezen te implementeren, waarbij de bijbehorende gewenste leiderschapsstijl uiteraard essentieel is. 


Ik heb 20 jaar HR ervaring op alle niveaus. Ik ben afgestudeerd op verander- en cultuurmanagement. Voor meer informatie over mijn achtergrond en werkervaring, klik op onderstaande button.