Werkervaring

www.linkedin.com/in/petratibosch

Coach (2018- heden)

InContaQt

Coachen van medewerkers bij o.a. versterken persoonlijke effectiviteit, herstel of voorkomen van burn-out, stress reductie of verstevigen persoonlijk leiderschap.

Geven van workshops over stress reductie, ontdekken kwaliteiten/kernwaarden/persoonlijke missie. 

HR adviseur  (2019 - heden)

ORO

Adviseur arbeidsrechtelijke dossiers, verantwoordelijk functiehuis, adviseur teams ondersteunende diensten. 

sr. HR adviseur directie, HR manager, 

plv algemeen directeur  (2015 - 2018)

Bureau OMO

Aansturen staf P&O, initiator/stimulator van veranderprocessen inclusief de daarbij behorende communicatie, opstellen visiedocument 2023, adviseren over groei en doorontwikkeling van het MT, gedelegeerd gesprekspartner OR, opstellen beleidsnotities, oppakken van complexe arbeidsrechtelijke dossiers, diverse teams coachen bij onvrede, coachen medewerkers. 

Manager interne dienstverlening/HRM adviseur 

(2008 - 2015)

Bureau OMO

Leidinggeven aan het bedrijfsbureau (secretariaat, ICT, staf PZ, DIV, FAZA), adviseren managers, opstellen beleidsnotities, oppakken complexe arbeidsrechtelijke dossiers.


Vanaf 2013 inclusief team  ICT en ICT-project richting scholen. 

Personeelsconsulente (2000 - 2008)

Bureau OMO

Adviesfunctie management, verzuimcoördinator, coördinator ARBO en ergonomie, adviseur arbeidsrechtelijke issues. integraal personeelsbeleid opstellen/ bijstellen/implementeren, coaching/begeleiding ahv POP, conflictbemiddeling. 

Beleidsmedewerker P&O (2000)

Bureau OMO

Adviseren Raad van Bestuur, opstellen beleidsstukken o.h.g.v.  P&O, projecten o.a. opstellen sociaal statuut, functieboek herschrijven. 

Personeelsfunctionaris (1998 - 2000)

National Retail Systems BV

Opzetten personeelsafdeling & -administratie, adviseur & coach voor managers en medewerkers o.g.v. personeelszaken, voeren van intake- en exitgesprekken. 

Personeelsfunctionaris (1998) (vervanging ziekteverlof)

Gemeente Den Bosch, sector Stadsbedrijven

Deelname Sociaal Medisch Team, vraagbaak omtrent arbeidsvoorwaarden, opstellen en implementatie RI&E, werving en selectie, voeren intakegesprekken. 

Medewerkster P&O (1997 - 1998) (vervanging zwangerschapsverlof)

Interpolis BV, Business Unit Schade Particulier

Salariëring, deelname Sociaal Medisch Team, werving & selectie, onderzoek ter verbetering interne communicatie, vraagbaak omtrent arbeidsvoorwaarden, opstellen handboek “P&O in de lijn”.